Ludnośc cywilna podczas prac w okolicy ulicy Kardynała Wyszyńskiego.

Menu
Menu