Ulca Zachodnia jedna z tych, przy której nie ostał się żaden dom. Mnie szczególnie bliska bo tam się wychowałem i chodziłem do pierwszej, mojej podstawówki.

Menu