Zapora - jaz w Rędzinie, miejsce ewakuacji batalionów grupy Tiger.

Menu