Typowa, niemiecka zapora przeciwczołgowa z tamtego okresu. Ta należy do MRU.

Menu