Stacja Wroc³aw - Żerniki. Miejsce krawych walk wiosnħ 1945 r.
Menu