Żmigród - Pałac książąt von Hatzfeld zbudowany
(1762 - 65) według projektu K.G. Langhansa autora pałacu Hatzfeldów i pomnika Tauentziena we Wrocławiu oraz berlińskiej Bramy Brandenburskiej.

Menu